Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10:n ja 24:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Tekmaa Oy (Y-tunnus: 2764908-8)
Juutinraumankatu 3 A 10
00220 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Jason Kennedy
Puhelin +358 20 728 1990
Sähköposti jason.kennedy@tekmaa.fi

REKISTERIN NIMI

Tekmaa Oy asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Tekmaa Oy asiakkaaksi, ostanut Tekmaa Oy tavaraa ja/tai osallistuu Tekmaa Oy järjestämään tilaisuuteen tai yhtiökokoukseen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Tekmaa Oy asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Tekmaa Oy toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Tekmaa Oy omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tekmaa Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Tekmaa Oy asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Tekmaa Oy on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Tekmaa Oy asiakaspalveluun, sähköpostitse myynti@tekmaa.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten Postin seurantatiedot
TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Tekmaa Oy käytössä, paitsi Tekmaa Oy käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Tekmaa Oy ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Tekmaa Oy tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Tekmaa Oy sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Tekmaa Oy salasanasuojatulla palvelimella.